Investičný prístup

Pri našich investíciách aplikujeme jednotlivé investičné prístupy, resp. ich kombináciu.

Investície do výnimočných spoločností

Pri rozširovaní portfólia Sandberg Capital sa zameriavame na spoločnosti, ktoré sú dobre manažované, riadené kvalitným tímom, stojí za nimi úspešný produkt, resp. služby. Preferujeme spoločnosti, ktoré majú rastový potenciál a zároveň silné postavenie na vlastnom trhu.

Partnerstvá so zakladateľmi, resp. s manažmentom spoločností

Pri každej investícii hľadáme vhodného partnera, s ktorým dokážeme dlhodobo zvyšovať hodnotu danej spoločnosti. Preferujeme partnerstvá so zakladateľmi alebo s manažérmi, ktorí majú ambiciózne vízie a plány. Aktívne podporujeme manažment pri rozvoji a raste spoločnosti, no operatívne riadenie prenechávame profesionálom.

Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti

Investičné príležitosti vidíme aj v spoločnostiach, ktoré aktuálne nenapĺňajú vlastný potenciál. Zameriavame sa na neustále zlepšovanie prevádzkových výsledkov a investujeme do zefektívňovania prevádzky. Máme za sebou úspešné projekty ozdravenia spoločností a reštrukturalizácie nefunkčných obchodných modelov.

Investičné kritériá

Sústreďujeme sa na niekoľko odvetví, ktorým dostatočne dobre rozumieme, a v regiónoch, ktoré do budúcnosti považujeme za perspektívne. Pri akvizíciách sa orientujeme na niekoľko kľúčových kritérií.

Veľkosť firiem

Spoločnosti s EBITDA presahujúcou 1 mil. eur a Enterprise Value do 100 mil. eur

Región

CEE

Odvetvia

Primárne: IT, telekomunikácie, poľnohospodárstvo, maloobchod a vzdelávanie

Vlastnícky podiel

50% a viac

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Zobraziť viac informácií Rozumiem